X
تبلیغات
زولا

ناگفته (Unsaid)

دوشنبه 31 خرداد‌ماه سال 1395
شعری‌ست در دلم
شعری که لفظ نیست
هوس نیست و ناله نیست
شعری که آتش است
شعری که می‌گدازد و می‌سوزدم مدام
شعری که کینه است و خروش است و انتقام
شعری که آشنا ننماید به هیچ گوش
شعری که بستگی نپذیرد به هیچ نام

شعری‌ست در دلم
شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود
می‌خواهمش سرود و نمی‌خواهمش سرود
شعری که چون نگاه نگنجد به قالبی
شعری که چون سکوت فرو مانده بر لبی
شعری که شوق زندگی و بیم مردن است
شعری که نعره است و نهیب است و شیون است
شعری که چون غرور بلند است و سرکش است
شعری که آتش است

شعری‌ست در دلم
شعری که دوست دارم و نتوانمش سرود
شعری از آنچه هست
شعری از آنچه بود

شعر از: نادر نادرپور